Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

ApkTopTen có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

  • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi thu thập nội dung, thông tin liên lạc và các thông tin khác khi bạn liên hệ với chúng tôi bao gồm địa chỉ email của bạn.
  • Thông tin chúng tôi nhận được từ việc bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin về các Dịch vụ mà bạn sử dụng. Thông tin này bao gồm: Thông tin thiết bị, thông tin nhật kí.

Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin này?

Chúng tôi có thể phân phối, cá nhân hóa và cải thiện Dịch vụ của mình bằng cách kết hợp và sử dụng thông tin mà chúng tôi có về bạn để hiểu cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi có về bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp, duy trì, cải thiện và phát triển các tính năng, nội dung và Dịch vụ có liên quan.
  • Để liên lạc với bạn bằng cách trả lời các yêu cầu, nhận xét và câu hỏi của bạn.
  • Giúp nhà quảng cáo và nhà xuất bản kết nối để cung cấp quảng cáo có liên quan trong ứng dụng và trang web của họ.
  • Tạo phân tích và báo cáo cho mục đích nội bộ. Các phân tích và báo cáo này có thể bao gồm thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh.
  • Phát hiện và bảo vệ chống lại hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp.

Chúng tôi chia sẻ thông tin này như thế nào?

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn với bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi không bán, cấp phép hoặc chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân người dùng của chúng tôi với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài.